Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


10/2017 Zápis a Výpis z usnesení ze XXII. zasedání ZO Střítež dne 15.02.2017

22.02.2017 16:01 (platnost do: 10.03.2017)
 
 

09/2017 Veřejná vyhláška - Oznámení o pokračování stavebního řízení a seznámení s podklady rozhodnutí

20.02.2017 10:50 (platnost do: 08.03.2017)
 
 

07/2017 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

07.02.2017 12:30 (platnost do: 23.02.2017)
 
 

04/2017 Výzva k sepsání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě

11.01.2017 09:44
 
 

63/2016 OZV č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

19.12.2016 16:37
 
 

61/2016 Zaslání seznamu nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

01.11.2016 11:20 (platnost do: 31.12.2023)
 
 

60/2016 Výzva k ostranění hrobového zařízení

26.10.2016 16:26 (platnost do: 26.10.2017)
 
 

19/2016 - MŽP Opatření obecné povahy

19.04.2016 13:04
 
 

14/2016 Seznam nem. věcí s nedostatečně identifikovatelými vlastníky

31.03.2016 10:09
 
 

64/2015 - Seznam nemov. věcí - neznámý vlastník

16.12.2015 10:58 (platnost do: 31.12.2023)