Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


44/2017 Progarm XXVI. zasedání ZO Střítež dne 26.07.2017

10.07.2017 11:52 (platnost do: 27.07.2017)
 
 

40/2017 Střednědobý rozpočtový výhled Sdružení obcí povodí Stonávky období 2018-2020

23.06.2017 11:22
 
 

38/2017 Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky je zveřejněn na internetových stránkách SOPS a k nahlédnutí v kanceláři Stonaxu, Třanovice čp. 1.

23.06.2017 11:19
 
 

Odkaz na zveřejnění I. úpravy rozpočtu 2017

29.05.2017 16:42
 
 

31/2017 Odkaz na zveřejnění Rozpočtu na rok 2017

29.05.2017 14:16
 
 

30/2017 Odkaz na zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

29.05.2017 13:47
 
 

13/2017 Rozpočet Sdružení obcí povodí Stonávky je zveřejněn na stránkách www.stonavka.cz a k nahlédnutí je v kanceláři Stonax, o.p.s, 739 53 Třanovice 1.

22.03.2017 11:03 (platnost do: 31.12.2017)
 
 

11/2017 Zaslání seznamu nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013m Sb., o katastru nemovitostí

20.03.2017 11:39
 
 

04/2017 Výzva k sepsání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě

11.01.2017 09:44
 
 

60/2016 Výzva k ostranění hrobového zařízení

26.10.2016 16:26 (platnost do: 26.10.2017)