Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


58/2017 Oznámení o svolání zasedání okrskové volební komise

22.09.2017 11:57 (platnost do: 08.10.2017)
 
 

57/2017 Záměr obce na pronájem obecního pozemku

22.09.2017 09:18 (platnost do: 04.10.2017)
 
 

56/2017 Zápis a Výpis z usnesení z XVII. zasedání ZO dne 13.09.2017

20.09.2017 16:29 (platnost do: 06.10.2017)
 
 

55/2017 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy

18.09.2017 15:14 (platnost do: 05.10.2017)
 
 

54/2017 na internetových stránkách Sdružení obcí povodí Stonávky byl zveřejněn Střednědobý výhled rozpočtu SOPS na 2018-2020

12.09.2017 08:34 (platnost do: 28.09.2017)
 
 

38/2017 Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky je zveřejněn na internetových stránkách SOPS a k nahlédnutí v kanceláři Stonaxu, Třanovice čp. 1.

23.06.2017 11:19
 
 

Odkaz na zveřejnění I. úpravy rozpočtu 2017

29.05.2017 16:42
 
 

31/2017 Odkaz na zveřejnění Rozpočtu na rok 2017

29.05.2017 14:16
 
 

30/2017 Odkaz na zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

29.05.2017 13:47
 
 

13/2017 Rozpočet Sdružení obcí povodí Stonávky je zveřejněn na stránkách www.stonavka.cz a k nahlédnutí je v kanceláři Stonax, o.p.s, 739 53 Třanovice 1.

22.03.2017 11:03 (platnost do: 31.12.2017)