Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


zpět

Akce: "Setkání k příměstským táborům"


30.10.2017 16:08 Vážená paní, Vážený pane,

v příloze posílám pozvánku na akci „Setkání k příměstským táborům“, na které bude prezentována možnost podpory příměstských táborů v Pobeskydí. Setkání se uskuteční 16. 11. od 16 hod. v Třanovicích (více viz pozvánka). Související výzvu připravujeme k vyhlášení začátkem ledna 2018 a chceme v Pobeskydí na příměstské tábory rozdělit 2 mil. Kč.
Podpora je určena pro NNO, příspěvkové organizace, obce, podnikatelské subjekty apod. Podpora je určena na zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin. Cílovou skupinou jsou rodiče dětí.
Podmínky realizace:
• doba konání příměstského tábora je omezena pouze na pracovní dny
• minimální kapacita příměstského tábora je 10 dětí
• s rodiči dětí musí příjemce uzavřít písemnou smlouvu o poskytování služby
• je nutné vést denní evidenci přítomných dětí

Prosím o předání pozvánky a informace potenciálním žadatelům či partnerům (realizátorů. Obce žádáme o zveřejnění na webových (facebookových stránkách) či jiným obvyklým způsobem.

Dále připomínám harmonogram předběžný harmonogram vyhlášení výzev:
Listopad 2017 (druhá polovina) – 4. výzva IROP Udržitelná a bezpečná doprava (II.) – 12 mil. Kč
Leden 2018 – 2. výzvy PRV – zemědělství, potravinářství, lesnictví, výroba, služby atd. – 12 mil. Kč
Leden 2018 – 3. výzva OPZ – příměstské tábory a související prorodinná opatření – 2 mil. Kč
Vyhlášení dalších výzev je plánováno na rok 2019.


Děkuji za spolupráci a přeji příjemný den.


Ing. Krystyna Nováková
ředitelka

MAS Pobeskydí, z. s.
739 53 Třanovice čp. 1
tel.: +420 558 431 081
mobil: +420 774 489 762
e-mail: novakova@pobeskydi.cz
www.pobeskydi.cz