Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


11/2017 Žádost + Odpověd na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.

10.11.2017 12:21
 
 

10/2017 Žádost a Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.

02.10.2017 09:10
 
 

09/20017 Žádost a Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.

02.10.2017 08:10
 
 

08/2017 Žádost a odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.

11.09.2017 16:15
 
 

06/2017 Žádost a Odpověď na žádost dle zákona 106/1999 sb.

27.07.2017 13:35
 
 

05/2017 Žádost a Odpověď podle zákona č. 106/1999 Sb.

29.06.2017 10:47
 
 

Aktualizace strategického plánu 2017

13.06.2017 11:26
 
 

Strategický plán obce Střítež 2015-2022

13.06.2017 11:23
 
 

Závěrečný účet 2016 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

29.05.2017 10:07
 
 

Účetní závěrka 2016

29.05.2017 10:02
 
 

Žádost a odpověď 04/17 podle zákona 106/2017 sb. o svobodném přístupu k informacím

21.04.2017 10:11
 
 

Žádost 03/2017 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

12.04.2017 16:18
 
 

Žádost 02/2017 a odpověď na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

28.03.2017 11:49
 
 

Žádost a Odpověď na žádost 01/2017 podle zákona 106/1999 Sb.

08.03.2017 15:40
 
 

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

07.02.2017 12:28
 
 

Schválený rozpočet na rok 2017

28.12.2016 12:48
 
 

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

01.12.2016 13:38
 
 

Smlova o dílo - s firmou STAVORENOL s.r.o.

26.07.2016 08:12
 
 

Smlouva o dílo - Riedel Pavel

26.07.2016 08:11
 
 

Smlouva s BENEPRO

12.05.2016 12:31

Smlouva na zpracování projektové dokumentace na ČOV