Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


Volejbal ve Stříteži 2016

11.08.2016 11:18
 
 

Střítežské léto 2016

11.08.2016 08:33
 
 

Vítání občánků 2015

25.11.2015 07:42

Dne 15.října 2015 již tradičně proběhlo v sále KD Střítež Vítání občánků 2015. Vystoupily zde děti ze základní školy a děťátka s rodiči měli jako první možnost se vyfotit v nové kolébce se znakem obce Střítež.
Všem co se podíleli na přípravě této akce patří velký dík.
Děťátkům a rodičům přejeme pevné zdraví a mnoho úspěchů v životě.
 
 

Soutěž pro fotografy amatéry 2015

20.10.2015 09:37

Soutěž probíhala od 1. července 2015 do 30. září 2015
ve dvou kategoriích: Mládež do 18 let
Všichni nad 18 let

Každý účastník soutěže mohl zaslat max. 3 fotografie v digitální podobě na adresu: stritez@obecstritez.cz

V kategorii do 18 let se nezúčastnil nikdo.
Snímky v kategorii nad 18 let hodnotili návštěvníci výstavy zahrádkářů

 Výsledky soutěže budou vyhodnoceny na adventním koncertě 4.12.2015

Prohlédněte si fotografie, které byly poslány elektronicky v termínu

 
 

Jubilanti 2015

20.10.2015 09:16

Dne 16.10.2015 již tradičně v naší obci, se konala akce s názvem Jubilanti 2015. Sešli se zde jubilanti, kterým popřál za celé zastupitelstvo starosta obce Miroslav Jaworek. O zábavu se postarali žáci první třídy pod vedením paní učitelky Herecové, paní Górecká zahrála na akordeon. O jubilanty se hezky starala paní Pyszková, paní Neumannová.
Naše jubilanty přivítali zástupci Sboru dobrovolných hasičů.
Snad se jubilantům připravený program líbil a odnesli si z této akce hezké zážitky.
 
 

Výsadba Aleje do Černé

19.10.2015 10:13

Cesta do „Černé“ opět krásnější

Dne 13.10.2015 nastal den D, kdy jsme se rozdíl zkrášlit alej směrem k rybníkům, Naši pracovníci VPP společně s firmou „Dvořák lesy, sady, zahrady Ostrava Petřkovice“, která nám zajistila stromky k výsadbě, výsadbu samotnou, oporu stromků a jejich ochranu proti okusu zvěří. Firma také zajistila speciální hnojivo pro lepší zakořenění stromků.
Ráno se pustili s radostí do práce a odpoledne bylo celé dílo hotovo. Vysadily se 2 kaštany, 2 jeřabiny a 48 líp. Pevně věříme, že se tyto stromky krásně zakoření a uchytí a zkrášlí a toto místo bude ještě hojněji využíváno našimi občany k procházkám.
Chci podotknout, že celá tato akce byla financována v rámci programu péče o krajinu v roce 2015 – Program pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí.
Poděkování patří paní Polochové, pracovnici Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, správy chráněné krajinné oblasti Poodří, která nás na možnost dotace upozornila a poradila, jak dotaci získat.
Tato akce byla jedna z prvních akcí v obci tohoto typu. Máme spousty míst, které je třeba ještě zvelebit, a už nyní máme vybrané další lokality, kde bychom chtěli s výsadbou pokračovat, aby se nám všem v naší obci líbilo a dobře bydlelo a byli jsme zde všichni spokojení.


Miroslav Jaworek
 
 

Výstava zahrádkářů Střítež 2015

15.10.2015 07:55

Ve dnech 3.-4. října 2015 se konala v kulturním domě Střítež výstava zahrádkářů.
Svými výpěstky se mohli pochlubit také občané. Výstavu zakončili svou prohlídkou děti Základní a Mateřské školy ve Stříteži.
 
 

Zateplení KD a výměna otopného systému

08.09.2015 13:36
 
 

Pořádek v obci????

22.07.2015 11:17

Tyto fotografie ukazují, jak si někteří občané pletou veřejnou skládku s naší přírodou, kterou bychom měli všichni chránit.

K zamyšlení se
 
 

Střítežské léto 2015

20.07.2015 10:58

Akce se konala 18.7.2015

Sponzoři akce:
pivovar Radas
Mitrenga a. s.
Trinistav spol. s. r. o.
manželé Porvisovi
RC Trading s. r. o.