Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


Výšlap na Prašivou

25.07.2017 08:12
 
 

Sportovní hry seniorů

25.07.2017 08:08

Jak jsem „ochutnal“ Plzeň

Normálně smýšlejícímu člověku se při tomto nadpisu ihned vybaví lahodný pivní mok. Jenže v mém případě se vyvíjela cesta k němu poněkud jinak. Do mých prázdninových plánů vstoupila jedna mimořádná událost. Při našem pravidelném tenisovém setkání seniorů mne kolega oslovil, jestli bych nezaujal místo něj v týmu seniorů z Moravy a Slezska. Vůbec jsem netušil, o co jde, ale rád soutěžím, tak kladná odpověď nedala na sebe dlouho čekat. Měl jsem zhruba deset dnů nějak se dopídit, kam to vlastně pojedeme. Předcházelo tomu i krátké sejití v Ostravě na hřišti, abychom byli aspoň takto otestováni v některých disciplínách, které byly organizátory vybrány. Neměl jsem nějaké výrazné problémy s tím, co se připravuje, a tak jsem do Plzně s dalšími nominovanými odjel. Velkou pomocí mi bylo i to, že jel i kolega z vesnice, kde jsem kdysi mnoho let bydlel.
Mezinárodní sportovní hry seniorů v Plzni byly pro mne prvním setkáním v důchodovém věku na sportovním poli mimo můj oblíbený region. Mým koníčkem je bezesporu tenis a fotbal a připravené disciplíny, kde je nějaký míč či míček mám rád. Rád fotím, a tak mou jinou zálibou je běhat s foťáky především na sportovním poli. To byl i můj prvotní záměr, udělat našemu týmu fotoreportáž z her. A tak mne velice mrzelo deštivé ráno v den slavnostního zahájení. Takový start si nikdo nepřál, ale stalo se. Můj veliký obdiv a uznání zasluhují organizátoři, kteří zvládli mokrou variantu a připravili nám všem takové prostředí, abychom všichni za stejných podmínek zvládli víceboj.
A už se dostávám pomalu k tomu, čím jsem začal. Samozřejmě plzeňské pivo nelze přehlédnout. I když se popravdě přiznám, že ho nevyhledávám a obejdu se bez něj. Plzeň mi symbolicky zachutnala až při slavnostním vyhlášení. V tzv. běžeckých disciplínách jsem posbíral dvě první místa a tím splnil i přání našeho předsedy, aby se nějaký kov do Ostravy přivezl. V dalších disciplínách jsem již ke svému věku (64 let) neměl nárok i při plném bodování. Tak mne samozřejmě potěšilo i jedno stříbro mého staršího vesnického kolegy. Nezažil jsem ve svém sportovním životě delší vyhlašovací ceremoniál s doprovodným programem než byl tento plzeňský. Tou třešničkou na pověstném sportovním klání bylo moje celkové prvenství ve věkové kategorii 60-70 let. To musíte uznat, když překvapeně zíráte na konečný součet bodů, že vám to PLZEŇSKÉ musí chutnat. Díky všem, co se o nás starali po celou dobu a my kromě soutěžení mohli také navštívit zajímavá místa krajského města. Na Plzeň mi zůstanou pěkné vzpomínky, jen to pivo občas zaměním za to naše. Radegast se točí jen pár kilometrů od mého bydliště, v nedalekých Nošovicích.
Karel Moškoř, Dobratice

 
 

Mezinárodní sportovní hry seniorů - Plzeň 2017 - Diplomy p. Moškoř

24.07.2017 11:34
 
 

Pochování basy r. 2017

15.03.2017 09:23
 
 

Akce r. 2016

20.10.2016 11:17


Náš Klub důchodců je stále aktivní. Spolupracujeme s Krajskou radou seniorů Moravskoslezského kraje v Ostravě a v roce 2015 jsme byli po druhé vyhodnocení mezi aktivními kluby ve Frýdlantě n/Ostr. V letošním roce nám zorganizoval náš člen a zároveň starosta Smilovic p.Nogol Miroslav sportovní odpoledne v Ropici za Lesem v areálu "U Mařeny". Počasí nám nepřálo, ale my soutěžili v hodu kufrem, v šipkách, hodu granátem, ruských kuželkách,hod míčkem do mamlasa,hod kostkou. Přišel mezi nás i předseda Krajské rady seniorů z Ostravy p.Fabián a pozval nás na Krajské sportovní hry seniorů do Hradce n/Mor. Jelo nás auty 8 členů. Druhé sportovní odpoledne proběhlo také v Ropici za Lesem, kde přišel mezi nás kandidát na senátora Ing.Cienciala Jiří, zúčastnili se i starostové p.Jaworek, p.Latochová, p.Waniová a p.Martiňák. Letos jsme navštívili Archeopark a rybí dům v Chotěbuzi. Za vydatného deště jsme absolvovali prohlídku s poutavým výkladem průvodkyně. Výšlapy do okolí byly na Javorový a na Goduli. První zájezd byl na hrad Bouzov, Javoříčských jeskyní a návštěva muzea filmů Svěrákových a prohlídka soukromého muzea kočárů v Čechách pod Kosířem. Krajská rada seniorů MS kraje nás pozvala 1.října na Den seniorů do Bruntálu. Dopoledne jsme byli na Slezské Hartě s prohlídkou vodní elektrárny, pak se jelo do Bruntálu na prohlídku tamního zámku  a odpoledne byl kulturní program s vyhodnocením aktivních klubů mezi kterými byl opět vyhodnocen náš klub a získali certifikát a paní starostka Ropice Waniová a pan starosta Smilovic Nogol převzali plaketu za nejpřivětivější obce mikroregionů povodí Stonávky k seniorům. Druhý zájezd byl do Polska s exkurzi solného dolu Wieliczka a prohlídka města Krakowa. Podzimní přátelské posezení s výroční členskou schůzi  spojenou s volbou nového výboru bude 18.11.2016 v KD Střítež.

Poslední akcí roku 2016 byl 10.prosince mikulášský bowling ve Smilovicích a to turnaj mezi manželskými páry. Vyhráli manželé Nogolovi, druzí byli manželé Heliošovi, třetí manželé Voznicovi, čtvrté místo obhájil pár Figulová - Grim.

 

 

 
 

oslavy 25.výročí založení Klubu důchodců Střítež

01.10.2014 17:10

Byli jsme pozvání 18.10.2014 na Den seniorů Krajskou radou seniorů Moravskoslezského kraje do Fulneku. Po prohlídce města jsme měli oběd a kulturní program v tamním kulturním středisku, kde byli senioři z celého Moravskoslezského kraje. Po oficiální části bylo vyhlášení nejaktivnějších klubů a mezi 6 nejaktivnějšími byl i náš klub.
 
 

Fotoalbum akce r.2013

09.11.2013 17:25
 
 

rok 2013

13.05.2013 08:55

Letošní rok jsme započali Pochováním basy 9.2. za hojné účasti důchodců ze širokého okolí. Pak jsme 2x byli si zahrát bowling ve Smilovicích a brigádu kolem pomníku Mánesa.Tradiční smažení vaječiny bude v Černé 21.5.2013 od 14 hod. Dvoudenní zájezd do Javorníku a Polské Osowky je naplánován na 28. a 29.6.2013.
Dne 9.7. jsme měli turistický výšlap z Bystřice na Filipku, počasí bylo perfektní a sešlo se nás 26 členů. Dalším výšlapem byla 14.8. Gírová, šli jsme z Mostu u Jabl. přes Studeničný, kde jsme měli malou přestávku na občerstvení.
4.září máme turnaj v bowlingu ve Smilovicích a 10. září plánujeme jednodenní zájezd do Val.Meziříčí a Vsetína.
V září 10. jsme měli jednodenní zájezd do vodního mlýna Weselský, gobelínové manufaktury Val.Meziříčí, zámku Lešná u Val.Meziříčí, a minipivovaru Valášek ve Vsetíně.
V říjnu 22. máme výroční členskou schůzi s tradičním podzimním posezením důchodců s hudbou.
V letošním roce oslavil své životní jubileum náš předseda p. Adam Lipowski. Dne 25.10 jsme byli na družebním setkání s důchodci z Lískovce. Bowling máme 11.11.2013 ve Smilovicích od 14 hod.
 
 

Fotoalbum

19.10.2012 10:23
 
 

rok 2012

07.12.2011 11:08

První akci našeho klubu bude Pochování basy a to 18.února. Tato akce má být na místenky cena místenky
s večeří bude v hodnotě 150,-Kč. Pochování basy se nadmíru povedlo, díky obětavosti některých členů.
6.března jsme si zašli zahrát bowling do Smilovic, sešlo se nás 26 členů.
Měli jsme brigádu u pomníku Mánesa a to 3.5.2012 - úklid okolí
Smažení vaječiny bude 30.5.2012 ve 14 hod. u rybníků v Černé,je naplánován zájezd do okolí Brna na 15.6.2012.
Výšlap na Goduli 4.7.2012. Výšlap na Javorový a sestup do Řeky 16.8.2012 v 8.30hod. odjezd od Mánesa.
Podzimní setkání důchodců se bude konat v pátek 14.9.2012 v 15 hod. v Kulturním domě, večeře, káva a zákusek zajištěn, poplatek na osobu 50,-Kč.
V sobotu 29.9 jsme měli zájezd na Baťův kanál-Sudoměřice a pak do vinného sklípku v Petrově. Zájezd se vydařil a
počasí nám přálo. Všichni účastníci si tento zájezd krásně užili a jeli domů spokojeni.
Ve středu 3.10. máme bowling ve Smilovicích, jede se v 10.00 hod. autobusem.
Za příznivého počasí bude výšlap na Prašivou ve středu 24.10.2012, odjezd vlakem do Dobratic v 8,50hod.