Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.czDotační projekt "Místní akční plán v ORP Třinec"

erb STŘÍTEŽ Střítež dříve Trzyciež, v době rakousko-uherské monarchie Tritiesch, leží ve zvlněné pahorkatině v podhůří Moravskoslezských Beskyd na říčce Ropičanka, přítoku Olše, a na Černém potoku, který se přes soustavu místních rybníků vlévá do řeky Stonávky. Obcí vede silnice I/68 navazující na silnici I/11 s mezinárodní trasou E75 a železniční trať z Frýdku Místku do Českého Těšína. Několik turistických pěších a cyklistických stezek spojuje města Třinec, Těšín a Karvinou s atraktivním územím Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydí a zajímavého okolí obce.

Historie Stříteže sahá do konce 12. století, i když první historická zmínka o obci je až z roku 1305. Zajímavostí je především římskokatolický kostel sv. Archanděla Michaela, který byl v roce 1806 postaven na vrcholu střítežského kopce místo dřevěného kostelíka, zasvěceného sv. Michalu, který na počátku 19. století vyhořel, a stal se zdaleka viditelnou dominantou. Dalšími zajímavostmi jsou zděná kaplička sv. Marka ve tvaru rotundy a evangelická hřbitovní kaple z roku 1860 s věží a zvonem o váze 117 kg. V roce 1970 byla zchátralá kaple určena k demolici, avšak v r. 1972 byla rekonstruována na obřadní síň inspirovanou švýcarským stylem. Místo věže má vysoký betonový pylon, kde je zavěšen původní zvon. V letech 1846-54 sbíral v okolí obce náměty pro své obrazy významný český malíř Josef Mánes. Jeho pomník zhotovený z místního godulského pískovce se nachází u cesty na Smilovice.

K výletům do okolí vybízejí i okolní obce. Za návštěvu rozhodně stojí empírový zámek v Hnojníku, klimatické lázně Komorní Lhotka, golfová hřiště v Ropici nebo horský masiv Moravskoslezských Beskyd. Tyto turistické atraktivity jsou zpřístupněny sítí pěších stezek, cyklostezek, ojedinělou příležitostí jsou možnosti vyjížděk na koních po okolí po hipostezkách.

Obec Střítež je součástí projektu
Technologické centrum, spisová služba ORP
Třinec CZ.1.06/2.1.00/06.06820

Naposled přidáno

Úřední deska
21/2017 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
28.04.2017 12:40

Úřední deska
20/2017 Záměr na pronájem nebytových prostor
28.04.2017 08:07

Informace OÚ
Změny v jízdním řádu
27.04.2017 12:51

Informace OÚ
Kotlíkové dotace
27.04.2017 12:00

Informace OÚ
Výstraha ČHMÚ - vydatný déšť a povodňová bdělost
25.04.2017 13:35

Informace OÚ
Seminář - možnosti čerpání podpory z programu Nová zelená úsporám a "dešťovka"
25.04.2017 11:24

Informace OÚ
Majówka - Jaworze
25.04.2017 11:22

Úřední deska
19/2017 Výroční zpráva a účetní závěrka 2016 Stonax
25.04.2017 10:56

Pov.zveřejňované informace
Žádost a odpověď 04/17 podle zákona 106/2017 sb. o svobodném přístupu k informacím
21.04.2017 10:11

Úřední deska
18/2017 Účetní závěrka 2016
21.04.2017 10:07

Úřední deska
17/2017 Závěrečný účet + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střítež
21.04.2017 10:05

Archiv úřední desky
Program XXIV. zasedání ZO Střítež dne 26.04.2017
19.04.2017 16:05

Úřední deska
16/2017 Oznámení - zjišťování průběhu hranic pozemků
12.04.2017 16:31

Pov.zveřejňované informace
Žádost 03/2017 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
12.04.2017 16:18

Rozpočet obce
I. úprava rozpočtu 2017
05.04.2017 08:39

Rozpočet obce
Rozpočet na rok 2017
05.04.2017 08:38

Zápisy a usnesení
Zápis a Výpis z usnesení ze XXIII. zasedání ZO 29.03.2017
05.04.2017 08:36

Archiv úřední desky
15/2017 Zápis a Výpis z usnesení ze XXIII. zasedání ZO střítež ze dne 29.03.2017
05.04.2017 08:33

Archiv úřední desky
14/2017 Usnesení o opakované dražbě
29.03.2017 14:04

Pov.zveřejňované informace
Žádost 02/2017 a odpověď na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
28.03.2017 11:49

Úřední deska

21/2017 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
28.04.2017 12:40

20/2017 Záměr na pronájem nebytových prostor
28.04.2017 08:07

19/2017 Výroční zpráva a účetní závěrka 2016 Stonax
25.04.2017 10:56

18/2017 Účetní závěrka 2016
21.04.2017 10:07

17/2017 Závěrečný účet + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střítež
21.04.2017 10:05

16/2017 Oznámení - zjišťování průběhu hranic pozemků
12.04.2017 16:31

13/2017 Rozpočet Sdružení obcí povodí Stonávky je zveřejněn na stránkách www.stonavka.cz a k nahlédnutí je v kanceláři Stonax, o.p.s, 739 53 Třanovice 1.
22.03.2017 11:03

11/2017 Zaslání seznamu nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013m Sb., o katastru nemovitostí
20.03.2017 11:39

04/2017 Výzva k sepsání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě
11.01.2017 09:44

60/2016 Výzva k ostranění hrobového zařízení
26.10.2016 16:26

více>>

Informace OÚ

Změny v jízdním řádu
27.04.2017 12:51

Kotlíkové dotace
27.04.2017 12:00

Výstraha ČHMÚ - vydatný déšť a povodňová bdělost
25.04.2017 13:35

Seminář - možnosti čerpání podpory z programu Nová zelená úsporám a "dešťovka"
25.04.2017 11:24

Majówka - Jaworze
25.04.2017 11:22

Informace o vyhlášené výzvě - MAS Pobeskydí - operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 + Pozvánka na seminář
20.03.2017 11:50

Provoz na multifunkčním hřišti Střítež
13.03.2017 13:32

Situační výkresy ČOV
13.03.2017 08:46

Provozní doba na OÚ 28.02.2017
27.02.2017 14:18

Žádost o zveřejnění - zapojení do portálu Transmise Nemocnice Třinec, p.o.
15.02.2017 10:09

více>>