Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


zpět

78/2017 Rozpočet na rok 2018, Střednědobý výhled 2018-2020, Rozpočtová opatření v roce 2018


20.12.2017 10:36 Rozpočet obce na rok 2018, Střednědobý výhled 2018-2020, Rozpočtová opatření jsou zveřejněna v elektronické podobě na www.obecstritez.cz ve složce Obecní úřad, podsložka Rozpočet a rozpočtová opatření, v listinné podobě k nahlédnutí na OÚ Střítež.

http://www.obecstritez.cz/dokumenty[618]-[cz]-rozpocet-obce-a-rozpoctova-opatreni