Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


51/2018 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy

16.07.2018 10:52 (platnost do: 01.08.2018)
 
 

50/2018 Oznámení o stanovení počtu členů zatupitelstva pro volení období 2018-2022

13.07.2018 08:28 (platnost do: 07.10.2018)
 
 

49/2018 Program na XXXVI. zasedání ZO Střítež dne 18.07.2018

11.07.2018 14:10 (platnost do: 19.07.2018)
 
 

48/2018 Zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů a jejich popis, počet členů ZO volených v jednotlivých volebních obvodech a potřebného počtu podpisů na peticích

11.07.2018 08:04 (platnost do: 07.10.2018)
 
 

46/2018 Odkaz na závěrečný účet SOPS

21.06.2018 12:35 (platnost do: 31.12.2018)
 
 

42/2018 Informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů od 1.7.2018

13.06.2018 07:41 (platnost do: 31.12.2018)
 
 

39/2018 Informace o zpracování osobních údajů

23.05.2018 10:03
 
 

KPÚ v k.ú. Střítež - oznámení o ustanovení opatrovníka

20.04.2018 10:58
 
 

78/2017 Rozpočet na rok 2018, Střednědobý výhled 2018-2020, Rozpočtová opatření

20.12.2017 10:36 (platnost do: 31.12.2018)

Rozpočet obce na rok 2018, Střednědobý výhled 2018-2020, Rozpočtová opatření jsou zveřejněna v elektronické podobě na www.obecstritez.cz ve složce Obecní úřad, podsložka Rozpočet a rozpočtová opatření, v listinné podobě k nahlédnutí na OÚ Střítež.
 
 

65/2017 Seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků

18.10.2017 14:21 (platnost do: 31.12.2032)