Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


27/2018 Závěrečný účet obce 2017, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

17.04.2018 08:36 (platnost do: 31.05.2018)
 
 

26/2018 Účetní závěrka 2017

17.04.2018 08:35 (platnost do: 31.05.2018)
 
 

25/2018 Zápis a Výpis z usnesení z XXXIII. zasedání ZO dne 11.04.2018 + Rozpočtové opatření č. 2/2018

16.04.2018 15:12 (platnost do: 02.05.2018)
 
 

24/2018 Záměr obce pronajmout nebytové prostory

12.04.2018 10:20 (platnost do: 30.04.2018)
 
 

23/2018 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání

11.04.2018 09:48 (platnost do: 25.04.2018)
 
 

22/2018 VV-Usnesení, Oznámení o zahájení vodoprávního žízení -VV, Přeložka Černého potoka

06.04.2018 09:59 (platnost do: 23.04.2018)
 
 

78/2017 Rozpočet na rok 2018, Střednědobý výhled 2018-2020, Rozpočtová opatření

20.12.2017 10:36 (platnost do: 31.12.2018)

Rozpočet obce na rok 2018, Střednědobý výhled 2018-2020, Rozpočtová opatření jsou zveřejněna v elektronické podobě na www.obecstritez.cz ve složce Obecní úřad, podsložka Rozpočet a rozpočtová opatření, v listinné podobě k nahlédnutí na OÚ Střítež.
 
 

65/2017 Seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků

18.10.2017 14:21 (platnost do: 31.12.2032)
 
 

Odkaz na zveřejnění Rozpočtových opatření 2017

29.05.2017 16:42
 
 

31/2017 Odkaz na zveřejnění Rozpočtu na rok 2017

29.05.2017 14:16