Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


37/2018 SOPS - Závěrečný účet + přilohy k ZÚ

21.05.2018 14:20 (platnost do: 07.06.2018)
 
 

36/2018 Záměr obce na pronájem obecního pozemku

15.05.2018 10:29 (platnost do: 29.05.2018)
 
 

35/2018 Zápis a Výpis z usnesení z XXXVI. zasedání ZO dne 09.05.2018 + přílohy

14.05.2018 14:56 (platnost do: 31.05.2018)
 
 

33/2018 Nařízení státní veterinární správy - Včelí mor

04.05.2018 12:52 (platnost do: 30.06.2018)
 
 

32/2018 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Přeložka Černého potoka

04.05.2018 12:50 (platnost do: 21.05.2018)
 
 

28/2018 Finanční úřad - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018

26.04.2018 10:25 (platnost do: 29.05.2018)
 
 

27/2018 Závěrečný účet obce 2017, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

17.04.2018 08:36 (platnost do: 31.05.2018)
 
 

26/2018 Účetní závěrka 2017

17.04.2018 08:35 (platnost do: 31.05.2018)
 
 

78/2017 Rozpočet na rok 2018, Střednědobý výhled 2018-2020, Rozpočtová opatření

20.12.2017 10:36 (platnost do: 31.12.2018)

Rozpočet obce na rok 2018, Střednědobý výhled 2018-2020, Rozpočtová opatření jsou zveřejněna v elektronické podobě na www.obecstritez.cz ve složce Obecní úřad, podsložka Rozpočet a rozpočtová opatření, v listinné podobě k nahlédnutí na OÚ Střítež.
 
 

65/2017 Seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků

18.10.2017 14:21 (platnost do: 31.12.2032)