Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty

33/2020 Informace o zahájeném řízení-ČOV

30.04.2020 08:13 (platnost do: 17.05.2020)
 
pdf.png
 

32/2020 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné za rok 2019

29.04.2020 16:46 (platnost do: 16.05.2020)
 
pdf.png
 

31/2020 Program na XIII. zasedání ZO dne 06.05.2020

29.04.2020 11:48 (platnost do: 07.05.2020)
 
pdf.png
 

28/2020 Veřejná vyhláška, Oznámení- Zahájení společného řízení - Rekonstrukce chodníku podél silnice I/68 v obci Střítež

22.04.2020 08:09 (platnost do: 05.05.2020)
 
pdf.png
 

27/2020 Informace o zahájeném řízení - Novostavba lávky přes Ropičanku

22.04.2020 07:33 (platnost do: 09.05.2020)
 
pdf.png
 

26/2020 Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikcích v k.ú. Ropice, Střítež a Hnojník

17.04.2020 11:10 (platnost do: 05.05.2020)
 
pdf.png pdf.png
 

25/2020 Zápis z krizového štábu dne 8.4.2020

08.04.2020 16:51 (platnost do: 26.04.2020)
 
pdf.png
 

24/2020 Účetní závěrka za rok 2019

08.04.2020 08:41 (platnost do: 11.05.2020)
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

23/2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019

08.04.2020 08:40 (platnost do: 11.05.2020)
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

22/2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Kůrovec

06.04.2020 16:00 (platnost do: 08.05.2020)
 
pdf.png