Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


41/2018 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o povolení stavby - "Silnice I/68 Třanovice-Nebory" - část 5

28.05.2018 11:17 (platnost do: 13.06.2018)
 
 

40/2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

24.05.2018 13:03 (platnost do: 08.06.2018)
 
 

38/2018 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí "SO 354 Přeložka černého potoka, km 1,727-část 1"

23.05.2018 07:51 (platnost do: 08.06.2018)
 
 

37/2018 SOPS - Návrh závěrečného účtu + přilohy k ZÚ

21.05.2018 14:20 (platnost do: 07.06.2018)
 
 

36/2018 Záměr obce na pronájem obecního pozemku

15.05.2018 10:29 (platnost do: 29.05.2018)
 
 

35/2018 Zápis a Výpis z usnesení z XXXVI. zasedání ZO dne 09.05.2018 + přílohy

14.05.2018 14:56 (platnost do: 31.05.2018)
 
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Obec Komorní Lhotka - samostatný/á odborný/ná referent/ka - veřejný opatrovník

07.05.2018 09:16 (platnost do: 15.05.2018)
 
 

32/2018 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Přeložka Černého potoka

04.05.2018 12:50 (platnost do: 21.05.2018)
 
 

31/2018 Program na XXXIV. zasedání dne 09.05.2018

02.05.2018 11:17 (platnost do: 10.05.2018)
 
 

30/2018 Veřejná vyhláška - Seznámení s podklady rozhodnutní "Silnice I/68 Třanovice-Nebory"

27.04.2018 10:28 (platnost do: 14.05.2018)