Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty

22/2015 - Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí pov. Stonávky za r. 2014

13.04.2015 17:03 (platnost do: 29.04.2015)
 
pdf.png
 

21/2015 - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení staveb. řízení I/68

10.04.2015 10:38 (platnost do: 27.04.2015)
 
pdf.png
 

20/2015 - Zápis IV. ze zasedání ZO, výpis usnesení IV., 2 přílohy ze dne 25.3.2015

02.04.2015 11:13 (platnost do: 20.04.2015)
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

19/2015 Obecně závazná vyhláška - č.1/2015o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Střítež

01.04.2015 15:47 (platnost do: 17.04.2015)
 
doc.png
 

18/2015 - Ministerstvo zem. - Návrh opatření obecné povahy

01.04.2015 11:29 (platnost do: 17.04.2015)
 
pdf.png
 

17/2015 - Veřejná vyhláška - provádění zeměměřických prací

25.03.2015 13:21 (platnost do: 16.12.2015)
 
pdf.png
 

16/2015 Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr

20.03.2015 08:38 (platnost do: 20.04.2015)
 
pdf.png pdf.png
 

Program zasedání ZO dne 25.3.2015

18.03.2015 15:28 (platnost do: 25.03.2015)
 
doc.png
 

13/2015 Veřejná vyhl. - Seznámení s podklady rozhodnutí

04.03.2015 13:23 (platnost do: 19.03.2015)
 
pdf.png
 

12/2015 Návrh rozpočtu SOPS na rok 2015

20.02.2015 07:25 (platnost do: 09.03.2015)
 
xls.png