Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty

06/2015 Veřejná vyhl. - Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí

19.01.2015 16:18 (platnost do: 04.02.2015)
 
pdf.png
 

05/2015 Veřejná vyhl. - Rozhodnutí o odvolání - autoremedura

19.01.2015 16:17 (platnost do: 04.02.2015)
 
pdf.png
 

04/2015 - Veřejná vyhláška - Usnesení - Přerušení řízení sinice I/68 Třan. - Nebory

15.01.2015 08:31 (platnost do: 02.02.2015)
 
pdf.png
 

03/2015 - Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládnutí povodňových rizik v povodí Odry"

12.01.2015 16:31 (platnost do: 13.02.2015)
 
pdf.png
 

02/2015 - Veřejná vyhl. - Výzva a usnes. "Ropice - Střítež, rekonstrukce VNv 06"

12.01.2015 14:40 (platnost do: 28.01.2015)
 
pdf.png
 

01/2015 - Dražební vyhláška - elektronická dražba

08.01.2015 12:23 (platnost do: 27.02.2015)
 
pdf.png
 

Energetické úspory KD ve Stříteži

05.01.2015 12:31 (platnost do: 20.01.2015)
 
pdf.png pdf.png xls.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

70/2014 - Výběrové řízení na pozici ředitele - MAS Pobeskydí, z.s.

29.12.2014 09:13 (platnost do: 02.02.2015)
 
pdf.png
 

Veřejná vyhláška - výzva - vyjádření k podanému odvolání

22.12.2014 16:31 (platnost do: 05.01.2015)
 
pdf.png
 

68/2014 - Zápis a Výpis z usnesení z II.ZO ze dne 10.12.2014

19.12.2014 08:16 (platnost do: 05.01.2015)
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 
Oficiální stránky obce Střítež © 2020 | poslední aktualizace: 05.08.2020 08:50