Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty

Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v ČR

02.03.2011 12:52 (platnost do: 28.03.2011)
 
pdf.png
 

Závěrečný účet obce Střítež

28.02.2011 15:24 (platnost do: 31.12.2011)
 
pdf.png
 

Informace o výluce ČD na trati 322

24.02.2011 12:43 (platnost do: 05.03.2011)
 
doc.png
 

Veřejná vyhláška-oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu obce Ropice

24.02.2011 10:02 (platnost do: 28.03.2011)
 
pdf.png
 

Obecně závazná vyhláška obce Střítež č. 3/2010

16.12.2010 13:47 (platnost do: 31.01.2011)
 
pdf.png
 

Výzva-Usnesení MěU Třinec o přerušení územního rozhodnutí o umístění stavby-Silnice I/68 Třanovice-Nebory

21.02.2011 11:58 (platnost do: 09.03.2011)
 
doc.png
 

Zhoršení kvality ovzduší v oblasti Třinecka

16.02.2011 11:12 (platnost do: 20.06.2013)
 
doc.png
 

Návrh rozpočtu na rok 2011-Sdružení obcí povodí Stonávky

16.02.2011 09:45 (platnost do: 04.03.2011)
 
doc.png
 

Oznámení o možnosti čerpání podpory na obnovu kulturních památek

07.02.2011 12:09 (platnost do: 30.04.2011)
 
doc.png
 

Žádost o zveřejnění-nabídka pozemků k pronájmu na LV 10002, uveřejněná Pozemkovým fondem ČR

01.02.2011 09:04 (platnost do: 01.05.2013)