Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty

27/2019 SOPS-odkaz na zveřejnění Rozpočtovného opatření 01/2019

28.05.2019 13:37 (platnost do: 14.06.2019)
 
 

Závěrečný účet za rok 2018

22.05.2019 08:52 (platnost do: 07.06.2019)
 
pdf.png pdf.png pdf.png doc.png doc.png pdf.png
 

Účetní závěrka za rok 2018

22.05.2019 08:52 (platnost do: 07.06.2019)
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

26/2019 Výpis z usnesení z VI. zasedání ZO Střítež dne 15.05.2019, Rozpočtové opatření 03/2019

22.05.2019 08:50 (platnost do: 07.06.2019)
 
pdf.png pdf.png
 

25/2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu + Zawiadomienie

09.05.2019 13:01 (platnost do: 26.05.2019)
 
pdf.png pdf.png
 

24/2019 Program na VI. zasedání obce Střítež dne 15.05.2019

07.05.2019 07:45 (platnost do: 16.05.2019)
 
pdf.png
 

23/2019 Nařízení státní veterinární správy

03.05.2019 07:30 (platnost do: 20.05.2019)
 
pdf.png
 

22/2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné obec Střítež

30.04.2019 13:30 (platnost do: 01.06.2019)
 
pdf.png
 

21/2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

29.04.2019 14:32 (platnost do: 01.06.2019)
 
pdf.png
 

20/2019 SPÚ - Rozhodnutí - návrh jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Střítež, vyvolaných výstavbou silnice I/68

24.04.2019 16:50 (platnost do: 10.05.2019)
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png