Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty

06/2019 Výroční zpráva za rok 2019 o své činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

28.02.2019 10:40 (platnost do: 16.03.2019)
 
pdf.png
 

06/2019 Výpis z usnesení z IV. zasedání dne 13.02.2019, Rozpočtové opatření 01/2019

19.02.2019 09:05 (platnost do: 08.03.2019)
 
pdf.png pdf.png
 

05/2019 Program na IV. zasedání zastupitelstva obce Střítež dne 13.02.2019

06.02.2019 08:35 (platnost do: 14.02.2019)
 
pdf.png
 

04/2019 SOPS-na stránkách SOPS byl vyvěšen Rozpočet na 2019 a Střednědobý rozpočtový výhled

04.02.2019 12:48 (platnost do: 20.02.2019)
 
 

03/2019 Žádost o zveřejnění-Oznámení o konání veřejného licitačního řízení

23.01.2019 16:38 (platnost do: 05.03.2019)
 
pdf.png pdf.png
 

02/2019 Rozpočtové opatření VII. v roce 2018

23.01.2019 13:40 (platnost do: 08.02.2019)
 
pdf.png
 

01/2019 Veřejná vyhláška - o možnosti převzít písemnost

09.01.2019 16:13 (platnost do: 28.01.2019)
 
pdf.png
 

86/2018 Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci

27.12.2018 08:26 (platnost do: 13.01.2019)
 
pdf.png
 

85/2018 OZV obce Střítež č. 01/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

19.12.2018 14:03 (platnost do: 06.01.2019)
 
pdf.png
 

85/2018 OZV obce Střítež č. 01/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

19.12.2018 11:13 (platnost do: 06.01.2018)