Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty
zpět

Přeložka silnice I/11 - Stanovisko Ministerstva životního prostředí k posouzení vlivů záměru na životní prostředí


26.03.2008 07:53 Sdělujeme Vám, že na obecním úřadě ve Stříteži je k nahlédnutí Stanovisko Ministerstva životního prostředí k posouzení vlivů provedení záměru - Přeložka silnice I/11 v úseku Třanovice-Oldřichovice-Bystřice na životní prostředí.
Do stanoviska lze rovněž nahlédnout prostřednictvím internetových stránek http://www.cenia.cz/eia nebo http://www.env.cz/eia, kód záměru MZP127.
 
Oficiální stránky obce Střítež © 2020 | poslední aktualizace: 11.08.2020 08:11