Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty
zpět

Závěrečný účet obce za rok 2007


07.05.2008 17:57 V souladu s ust. § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů , ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme v příloze závěrečný účet obce Střítež za rok 2007. Na obecním úřadě jsou dále k nahlédnutí tyto přílohy: rozvaha k 31.12.2007, příloha účetní uzávěrky, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střítež za rok 2007.
 
Oficiální stránky obce Střítež © 2020 | poslední aktualizace: 11.08.2020 08:11