Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


informace pro turisty

Provoz na multifunkčním hřišti

08.04.2014 10:55

OBJEDNÁVKY NA PRONÁJEM HŘIŠTĚ SE PŘIJÍMAJÍ MINIMÁLNĚ 1 HODINU PŘEDEM U SPRÁVCE HŘIŠTĚ

Provoz na multifunkčním hříšti

Škola, školní družina

Pondělí 10:30 12:00
Úterý 10:30 14:30
Středa 10:30 14:30
Čtvrtek 10:30 13:00
Pátek 10:00 12:00


Trvale obsazené termíny

úterý 17:00 19:00 tenis
středa 17:00 20:00 nohejbal
čtvrtek 17:00 19:00 tenis


Kontakt na správce sportoviště:
725 429 983

Poplatek za 1 hodinu hřiště - 50,-Kč
Poplatek za sprchy - 50,-Kč

 
xls.png doc.png
 

Školáci ze Stříteže učí seniory ovládat počítače a internet

17.03.2014 08:23

Článek od uživatele Kateřina Ernstová

http://www.novinky.cz/vase-zpravy/moravskoslezsky-kraj/frydek-mistek/4382-23348-skolaci-ze-striteze-uci-seniory-ovladat-pocitace-i-internet.html

Unikátní projekt nazvaný Učíme se společně zahájila letos v lednu střítežská základní škola v okrese Frýdek-Místek. Žáci čtvrtého a pátého ročníku pomáhají starším lidem zvládnout základy práce na počítači a seznamují je s internetem.

Myšlenku naučit seniory obsluhovat osobní počítače iniciovali loni členové zastupitelstva obce Střítež. Škola, která dlouhodobě plánuje více se otevřít veřejnosti, nabídla prostory a sestavila plán výuky.

Kurz se skládá z deseti dvouhodinových lekcí a koná se každý druhý pátek odpoledne v počítačové učebně. Pod odborným dohledem ředitelky základní školy Dagmar Machálkové senioři plní s pomocí svých malých učitelů zadané úkoly.

„Na první lekci jsme založili všem e-maily a vytvořili skupiny, takže si mezi sebou už dopisují. Posílají si přáníčka i obrázky,” prozradili na své svěřence školáci. Sami si tímto zároveň procvičují učivo z hodin informatiky. „Využil jsem příležitosti naučit se něco nového. S dětmi je to jednodušší, můžu se jich stále ptát, a přesto si nepřipadám hloupě,“ poznamenal Miloš Glogovský, nejmladší člen kurzu. „Mám zahrádku, nyní si vyhledávám různé informace o rostlinách,“ prozradila Irena Kocyánová, která má zájem hlavně o internet.

Společná setkání mladé a starší generace mají pozitivní dopad na obě skupiny. Podporují etické cítění školáků, učí je dobrovolné pomoci druhým bez nároku na odměnu a v seniorech povzbuzují chuť aktivně přistupovat k životu.

A jak hodnotí spolupráci žáků se seniory autorka projektu a ředitelka školy Dagmar Machálková?

„Jsem velmi mile překvapená tím, jak děvčata i chlapci vycházejí s dospělými, ačkoliv je dříve neznali. Předávají jim vědomosti a zároveň se učí trpělivosti a laskavosti. Někdy je to těžké, ještě se neumějí správně a srozumitelně vyjádřit. Zjišťují, že každý člověk je jiný, proto je důležité hledat cesty, jak učivo vysvětlit. Velký pokrok vidím i u žáků, kteří mívají problém s komunikací. Na všech je znát, že se na společná setkání těší, což je pro mě tím největším zadostiučiněním a hlavním posláním kurzu."

 
 

Článek HZS MSK-leden

10.01.2014 12:53
 
doc.png
 

INFORMACE KE TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V OBCI

15.11.2013 09:50

Víte, že jednomu obyvateli Moravskoslezského kraje trvá v průměru jen čtyři měsíce, aby ve své domácnosti vyprodukoval tolik odpadků, kolik sám váží?
Kdybychom veškerý odpad ze všech domácností v kraji za celý rok naložili na nákladní vlak, jeho délka by dosahovala neuvěřitelných 150 kilometrů! Přitom by z těch „odpadků“ mohlo vzniknout tolik nových věcí! Zhruba polovinu z těchto odpadů lze totiž znovu smysluplně využít, dají se dále třídit a recyklovat. Z vytříděných PET lahví se dnes vyrábějí nové PET lahve. Z třiceti recyklovaných PET lahví vznikne jedna dětská fleecová mikina, na tričko jich stačí pouze deset. PET lahve - v nové podobě - jsou součástí mnoha dalších výrobků, se kterými přicházíme denně do styku a ani si neuvědomujeme, z čeho vznikly. Ze směsných plastů se vyrábějí například plastové chodníky, obrubníky, protihlukové stěny podél rychlostních silnic a dálnic, přepravní palety, plotové plaňky či zatravňovací dlažba. Ze stavebních prvků vznikají dětské klouzačky nebo prolézačky.

Z patnácti kartonů od džusů nebo mléka se v papírnách vyrobí tolik papíru, že vydá na jedno dětské leporelo, z deseti časopisů vznikne jedna kartonová krabice na televizi. Z pěti běžných skleněných lahví se dá vyrobit nová váza.

Z vytříděného skla se nejčastěji vyrábí sklo obalové – láhve na minerálky, alkohol a pivo, zavařovací sklenice a různé skleněné výrobky. Sklo se také používá jako přísada do speciálních druhů betonů, brusných hmot, tepelných izolací a podobně. Papír se nejčastěji recykluje v papírnách na nový papír. Tímto způsobem se může použít až sedmkrát. Další možností jeho recyklace je výroba tepelných izolací nebo příměsí do stavebních hmot. Dobře využitelný je i nápojový karton. Kromě nového papíru se z něj vyrábí i lisované a izolační desky, které se používají ve stavebnictví jako alternativa sádrokartonových desek nebo při výstavbě montovaných rodinných domů.

Možností, jak využít vytříděný odpad, je opravdu mnoho. Aby se dal odpad z našich domácností dále využít, je důležité, aby byl správně vytříděný. Pro jeho třídění slouží známé žluté, modré, zelené ale i bílé kontejnery, které jsou navíc označeny nálepkami podle toho, co do nich patří. Není tedy pochyb o tom, že třídění odpadů má smysl!

Třídění odpadů má tedy smysl. Přikládáme zde nový dokument s výsledky třídění odpadů v Moravskoslezském kraji v obcích do 4 tis. obyvatel. Obec Střítež se umístila na 112 místě z 257 obcí.
Snad se v dalších letech umístíme na ještě lepším místě.
 
doc.png doc.png pdf.png pdf.png
 

Zveřejnění příspěvku HZS MSK

17.10.2013 11:51
 
pdf.png doc.png pdf.png pdf.png
 

Prevence do každé rodiny - informace ministerstva vnitra pro občany

23.08.2013 08:09
 
pdf.png
 

Prevence do každé rodiny

18.06.2013 09:58

PŘIPRAVTE SE NA ROZIKOVÉ OBDOBÍ ROKU A ZABEZPEČTE SVÉ DOMÁCNOSTI NEŽ ODJEDETE NA DOVOLENOU
 
pdf.png
 

Obec Střtež pomáhá obci postižené povodněmi 2013

17.06.2013 13:58

Obec střítež na svém XXII. ZO. schválila příspěvek ve výši 10.000,-Kč obci Hořín postižené povodněmi. Více Informací v přílohách.
 
 

Kontakt na správce hřiště

10.06.2013 11:34
 
xls.png
 

Volná pracovní místa Třinec Baliny

20.05.2013 07:58
 
pdf.png
 
Oficiální stránky obce Střítež © 2020 | poslední aktualizace: 07.08.2020 08:34