Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


Provozní řád hřiště Střítež

14.05.2015 12:00
 
 

Řád veřejného pohřebiště - evangelický hřbitov

06.08.2014 15:31
 
 

Řád veřejného pohřebiště - katolický hřbitov

06.08.2014 15:30
 
 

Obecně závazná vyhláška 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

20.12.2013 10:28
 
 

OZV 1/2013 od odpadech platná od 1.1.2014

20.12.2013 10:10
 
 

Provozní řád parku ve Stříteži

10.10.2011 09:32
 
 

Obecně závazná vyhláška obce Střítež č. 3/2010

22.12.2010 09:51

o místních poplatcích
 
 

Obecně závazná vyhláška obce Střítež č. 2/2010

22.12.2010 09:49

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálních odpadů
 
 

OZV - 1/2010 o veřejném pořádku na území obce střítež

23.08.2010 18:58
 
 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Střítež

24.03.2006 09:30