Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


zpět

Setkání se seniory


21.05.2018 11:23 Setkání se seniory
Občany starší šedesáti let pozval starosta obec Střítež ke společnému stolu. Populace nám stárne, o čemž svědčí i to, že obec rozeslala pozvánku téměř 240 občanům. Odpolední program zahrnoval několik bodů a měl starší generaci přiblížit i to, co je pro ně aktuální a přínosné. Všechny, co reagovali na osobně zaslanou pozvánku, srdečně přivítal starosta Miroslav Jaworek a pak se již prezentovali svými výstupy hosté. O práci velmi aktivního Klubu důchodců ve Stříteži nejprve mluvil předseda Adam Lipowski, který nezapomněl připomenout dílčí úspěchy a ocenění, která organizace obdržela za poslední léta např. z Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje (KRS MSK). Pozvání na toto setkání se seniory přijal právě předseda KRS MSK Pavel Gluc. Ve svém vystoupení představil činnost této organizace zastřešující všechny seniorské kluby v kraji a prezentoval některé nabídky pro seniory. Poděkoval za velmi dobrou spolupráci s místním klubem důchodců, jehož aktivní přístup byl již několikrát oceněn KRS MSK. Další člen KRS MSK Karel Moškoř například nabídl střítežským seniorům možnost stát se majiteli Senior pasu a využívat tak možnosti různých slev pro občany starší 55 let. Senioři mají i svůj celostátní měsíčník Doba seniorů a krajský čtvrtletník SeniorTip. Tyto periodika byla seniorům nabídnuta, aby si je přečetli a podle svého zájmu i zajistili k tomu, aby měli přehled, co vše se pro ně připravuje. I to je forma, jak našim starším občanům nabídnou různé příležitosti k aktivnímu prožívání podzimu života. Velice zajímavou přednášku pak měla Karolína Bělunková, z oddělení tisku a prevence Policie ČR z Frýdku – Místku. Ta velmi poutavě sdělovala seniorům, jak se vyvarovat všelijakým manýrům nepoctivých lidí tzv.šmejdům. Bylo pěkné, jak svým výkladem vtáhla do dění některé přítomné a tak si mohli navzájem říci, co děláme špatně a čemu se raději při setkání s pochybnými nabídkami občanů vyhnout. Závěr setkání patřil starostovi obce. I ten vyzdvihl aktivní spolupráci s klubem důchodců a připomněl nejbližší připravované akce v obci. Nezapomněl se také zmínit o Studii bytového domu pro seniory s kavárnou, který je navržen na stavebním pozemku vedle obecního úřadu ve Stříteži. Investorem stavby bude obec. Setkání se seniory se konalo zrovna 8.března, kdy se připomíná MDŽ, a tak všechny přítomné ženy obdaroval pan starosta krásnou růži. Škoda jen, že příležitosti k setkání nejen se starostou, využila snad jen čtvrtina pozvaných seniorů a seniorek.
Karel Moškoř