Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


zpět

Krajskou soutěž ke 100.výročí vzniku ČSR vyhrála Střítež!


29.10.2018 14:51 Na sportovní úspěchy střítežských členů Klubu důchodců jsou už občané zvyklí. Jen v letošním roce se do sbírky přivezlo několik pohárů a spousty medailí. Další skvělá zpráva se týká reprezentace ve vědomostní soutěži, která proběhla v pátek 26.října 2018 ve Velké Polomi.
Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje (KRS) za vydatné podpory hlavního partnera akce obce Velká Polom připravila vědomostní soutěž ke stému výročí založení samostatného Československa. Soutěže, která měla celkem deset oblastí po deseti otázkách z bohaté historie Československa, se zúčastnilo dvanáct tříčlenných družstev z Moravskoslezského kraje. Své znalosti si jeli prověřit také zástupci Klubu důchodců ze Stříteže. Ti se pečlivě připravovali už před soutěží, ale na poslední chvíli museli udělat změnu v původní nominaci, kdy jim vypadla ze zdravotních důvodů Vlasta Sadowská a tak se vytvořil ryze mužský tým ve složení Miroslav Fober, Karel Herec a Josef Skřivánek. Příjemně strávené říjnové odpoledne v sokolovně obce Velká Polom moderoval předseda místního Senior klubu Radim Holeček, který se významně podílel na celé přípravě akce. Nachystal otázky společně s předsedou KRS Pavlem Glucem a rekonstruované sokolovně tak mohla proběhnout důstojná oslava 100.let od vzniku Československa. Jaké okruhy otázek vybrali organizátoři? Po deseti otázkách zahrnovala geografie, politický a správní systém, kultura, sport, příroda, nechyběla ani politická historie, historie, čeští velikáni, památky a zajímavosti z kraje. K nim pak přibyla jedna soutěž dovednostní – skládačka rozstříhané mapy České republiky na čas. Protože jsem se pohyboval mezi soutěžícími s fotoaparátem, měl jsem možnost sledovat i průběžné počínání všech aktérů. Oni samozřejmě netušili, jak odpovídají jiní. V polovině soutěže se ve vedení s nepatrným náskokem pohybovali senioři ze Stříteže, těsně za nimi pak Bílovec, ostatní už poměrně ztráceli. Pochopitelně rozhodovaly detaily, a jak se nakonec ukázalo, těsnější to již být nemohlo. Závěrečné vyhodnocení bylo přijímáno s velkým napětím, protože nikdo netušil, jak si vedly jiné soutěžní týmy. Výsledky všem potom sdělil předseda poroty Pavel Gluc a potvrdil, že soutěžící prokázali velmi dobré, až mimořádné znalosti. O konečném vítězi muselo rozhodnout až dodatečné kritérium a to byl průměrný věk celého týmu! Prvenství tak získala trojice seniorů z Klubu důchodců Střítež ve složení Miroslav Fober, Karel Herec a Josef Skřivánek. Druhou příčku obsadil Klub důchodců Bílovec, třetí pak Senioři ČR – Ostrava. Členové střítežského klubu opět dokázali, že jsou výborní nejen ve sportovní oblasti, ale dovedou sbírat skvělá umístění i při organizování jiných aktivit pro seniory v Moravskoslezském kraji.
Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci KD Střítež!!
Karel Moškoř