Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz


Setkání se seniory

21.05.2018 11:23

Setkání se seniory
Občany starší šedesáti let pozval starosta obec Střítež ke společnému stolu. Populace nám stárne, o čemž svědčí i to, že obec rozeslala pozvánku téměř 240 občanům. Odpolední program zahrnoval několik bodů a měl starší generaci přiblížit i to, co je pro ně aktuální a přínosné. Všechny, co reagovali na osobně zaslanou pozvánku, srdečně přivítal starosta Miroslav Jaworek a pak se již prezentovali svými výstupy hosté. O práci velmi aktivního Klubu důchodců ve Stříteži nejprve mluvil předseda Adam Lipowski, který nezapomněl připomenout dílčí úspěchy a ocenění, která organizace obdržela za poslední léta např. z Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje (KRS MSK). Pozvání na toto setkání se seniory přijal právě předseda KRS MSK Pavel Gluc. Ve svém vystoupení představil činnost této organizace zastřešující všechny seniorské kluby v kraji a prezentoval některé nabídky pro seniory. Poděkoval za velmi dobrou spolupráci s místním klubem důchodců, jehož aktivní přístup byl již několikrát oceněn KRS MSK. Další člen KRS MSK Karel Moškoř například nabídl střítežským seniorům možnost stát se majiteli Senior pasu a využívat tak možnosti různých slev pro občany starší 55 let. Senioři mají i svůj celostátní měsíčník Doba seniorů a krajský čtvrtletník SeniorTip. Tyto periodika byla seniorům nabídnuta, aby si je přečetli a podle svého zájmu i zajistili k tomu, aby měli přehled, co vše se pro ně připravuje. I to je forma, jak našim starším občanům nabídnou různé příležitosti k aktivnímu prožívání podzimu života. Velice zajímavou přednášku pak měla Karolína Bělunková, z oddělení tisku a prevence Policie ČR z Frýdku – Místku. Ta velmi poutavě sdělovala seniorům, jak se vyvarovat všelijakým manýrům nepoctivých lidí tzv.šmejdům. Bylo pěkné, jak svým výkladem vtáhla do dění některé přítomné a tak si mohli navzájem říci, co děláme špatně a čemu se raději při setkání s pochybnými nabídkami občanů vyhnout. Závěr setkání patřil starostovi obce. I ten vyzdvihl aktivní spolupráci s klubem důchodců a připomněl nejbližší připravované akce v obci. Nezapomněl se také zmínit o Studii bytového domu pro seniory s kavárnou, který je navržen na stavebním pozemku vedle obecního úřadu ve Stříteži. Investorem stavby bude obec. Setkání se seniory se konalo zrovna 8.března, kdy se připomíná MDŽ, a tak všechny přítomné ženy obdaroval pan starosta krásnou růži. Škoda jen, že příležitosti k setkání nejen se starostou, využila snad jen čtvrtina pozvaných seniorů a seniorek.
Karel Moškoř

 
 

Senioři v Komorní Lhotce

06.02.2018 13:20

Senioři v Komorní Lhotce
Do Komorní Lhotky vyrazili za prvním sportovním setkáním hned 1. února seniorky a senioři z Klubu důchodců. Ke zvláštnímu čtyřboji je pozval smilovický starosta M. Nogol, který domluvil společně se starostou Komorní Lhotky M. Hampelem utkání s domácími důchodci. Žel, chyběly jim ženy a tak si poměřili schopnosti jen senioři. Byly připravené čtyři zajímavé disciplíny. Dalo by se to nazvat házecí čtyřboj, protože byly opravdu potřebné ke všem hrám ruce. A bylo úplně jedno, jestli umíte pravou nebo levou, zkrátka hoď kostkou, míčky, šipkami a také koulí na postavené kuželky. V kuželně sbírali jednotlivci body při shazování devíti kuželek v deseti pokusech, na vedlejším sportovišti byl připraven terč a účelem bylo čtyřmi šipkami nasbírat co nejvíce bodů. Po té si vyzkoušeli zajímavou disciplínu, kterou byl hod zvláštními míčky do nočníku, ale neposedných pět míčků hodit tak, aby z dětského záchodku nevypadly. V podstatě jedinou soutěží, kde nebylo potřeba žádné házenkářské umění, ale štěstí, byl hod hrací kostkou a sbíráním bodů při třech pokusech. Hodnocení všech disciplín mělo vymýšlený bodový klíč, který přinášel všem soutěžícím pomocné body do celkového součtu.
A tak mohl starosta M. Nogol po odehrání všech disciplín vyhlásit ty nejlepší a předat jim symbolické malé ceny. V kategorii žen vyhrála V. Pietrzyková (23 bodů), druhá jen o bod méně měla A. Lipowská a třetí M. Nogolová nasbírala celkem 20 bodů. V mužském kategorii rozhodl také jenom jediný bod o vítězi a tím se stal se ziskem 25 bodů M. Fober, druhý byl K. Moškoř (24 bodů) a třetí domácí J. Peuker dosáhl v součtu 22 bodů. Do jednotlivých soutěží zasáhlo deset žen a dvanáct mužů.
A nejlepší výkony v disciplínách?
Kuželky: A. Lipowská a M. Fober, 72 shozených kuželek
Šipky: K. Moškoř 35 bodů, M. Nogolová 26bodů
Trefa do nočníku: M. Fober 3 míčky, V. Pietrzyková 3 míčky
Hrací kostka: J. Peuker 14 bodů, I. Foberová a A. Lipowská 14 bodů

 
 

Bowlingové odpoledne

23.11.2017 07:29

Bowling s rekordní účastí
Do smilovického Sportcentra přijelo na poslední letošní bowlingové setkání přes třicet seniorů z Klubu důchodců Střítež. Tento počet asi nečekal ani organizátor akce starosta Smilovic Miroslav Nogol. Zkušeně ale věděl, jak připravit systém, aby si všichni, co chtěli, zahráli alespoň jednou všech 10 kol. Favorité bývají většinou předem známí, ale tentokrát se na ten nejvyšší trůn u žen i mužů dostali nečekaně úplně jiné jména. Nejvíce kuželek v kategorii žen shodila Irena Foberová. A aby to zůstalo v rodině, u mužů dominoval její manžel Miroslav. Tak i symbolické ceny pro nejlepší předal Miroslav Nogol jen do jedné domácnosti. O to však vůbec důchodcům nešlo. Sami si měli v průběhu nelítostných pokusů o shození co nejvíce bílých kuželek co říci a pro některé to už byla malá příprava na mikulášský bowling párů, který se připravuje na prosinec. Karel Moškoř

 
 

Výroční schůze 2017

13.11.2017 09:31

Výroční setkání klubu důchodců
V pátek 11.listopadu se kole druhé hodiny odpolední začali scházet do kulturního domu ve Stříteže desítky seniorů nejen z obce, ale také z okolních vesnic. Klub důchodců Střítež se totiž scházel k výročnímu zasedání. V kulturním domu se sešlo kolem stovky členů, aby si vyslechli nejprve výroční zprávu Ireny Foberové o tom, co vše se povedlo v tomto roce zorganizovat. A výčet nebyl vůbec chudý. Jen tak namátkou připomeneme Pochování basy, bowlingová setkání, turnaj v kuželkách, tradiční smažení vaječiny, výlety na Prašivou a do Mostů u Jablunkova, zájezdy do Znojma a Uherského Hradiště, sportovní odpoledne, relaxační pobyt v Piešťanech nebo účast na Mezinárodním dnu seniorů. Naši důchodci samozřejmě nechyběli ani na akcích pořádaných v obci jako např. odhalení pamětní desky k výročí osvobození Stříteže, Den matek, Střítežské léto a jiné. Nechyběla ani brigáda u Mánesova pomníku, který i zásluhou našich seniorů vypadá pěkně udržován. Poděkování aktivním důchodcům zaznělo i z úst starostů Stříteže a Smilovic Miroslava Jaworka a Miroslava Nogola, připojila se rovněž starostka Ropice Uršula Waniová. Nemocného předsedu Adama Lipowského zastoupil u mikrofonu jeho zástupce Miroslav Fober a nezapomněl připomenout, že klub dosáhl i na významná ocenění. „Nejprve jsem se zúčastnil v létě s Karlem Moškořem Mezinárodních sportovních her seniorů v Plzni a nečekaně jsme dovezli tři medaile a také celkové první místo, které získal náš nový člen klubu,“ nezapomněl připomenout místopředseda klubu Miroslav Fober.„Na oslavách Mezinárodního dne seniorů 1.října v Hlavnici obdržela naše organizace Certifikát za dlouhodobě vysoce aktivní seniorskou organizaci,“ doplnil s patřičnou hrdostí Fober. Krajskou radu seniorů Moravskoslezského kraje zastupoval na schůzi její nový člen Karel Moškoř, který rád potvrdil to, že Střítežský klub důchodců výrazně pronikl do seniorského podvědomí i na celorepublikové úrovni. A to takovou malou obec na Těšínsku jistě potěší. Hodnotící odpoledne prožili senioři v přátelském duchu. Došlo i na chutné jídlo, kafe i zákusek. Společný čas završili důchodci u poslechu hudby, tance a v družné debatě. A tak poděkování nakonec patří všem, co se podíleli na přípravě tohoto podzimního setkání v místním kulturáku.
KD Střítež

 
 

Bowlingové dostaveníčko seniorů

18.10.2017 14:30

Bowlingové dostaveníčko seniorů
Další příležitost na společné setkání naplánovali členové Klubu důchodců Střítež na říjen. Sešli se ve Sportovním centru ve Smilovicích a zahráli si bowling. Dvacítka seniorů se ve dvou kolech snažila skolit co nejvíce kuželek a byla u toho pořádná legrace. Na dvou drahách se střídali ženy a muži. A v čase čekání na to svoje hození koulí byly slyšet různé historky ze života. Tentokráte se museli všichni obejít bez dvou stabilních členů těchto setkání. Jak předseda klubu A.Lipowski, tak starosta Smilovic M.Nogol trávili v době bowlingu svoje chvíle nedobrovolně v třinecké nemocnici na Sosně. Bylo tak jisté, že vítězství v turnaji bude mít jiného vítěze. Nicméně nikdo se nějak speciálně o tento post nerval, každý si vyzkoušel svoje dovednosti a občas se ozval radostný výkřik při skolení všech kuželek nebo i škodolibý povzdech a úsměv, kdy odhozená koule skončila ve žlábku místo na některé z postavených kuželek. A tak všem bylo jedno, jaké se vytvořilo pořadí po odehrání všech hráček a hráčů, hlavně, že se mohli opět spolu sejít a sdělit si svoje poslední zážitky. Členové KD Střítež odcházeli ze Smilovic spokojeni a již se těšili na další společné setkání, což bude na počátku listopadu. Při výroční schůzi.

 
 

Mezinárodní den seniorů Hlavnice 2017

06.10.2017 11:33

Mezinárodní den seniorů s naší účastí
Dvacítka členů Klubu důchodců Střítež byla součástí několika delegací na oslavách Mezinárodního dne seniorů. V neděli 1.října jsme vyjeli autobusem směrem na Opavsko. V rámci programu byla první zastávka na zámku v Hradci nad Moravicí. Zde jsme měli možnost za doprovodu průvodkyně shlédnout interiér tzv.Bílého zámku, který prošel před několika léty rozsáhlou rekonstrukcí. Po prohlídce byl čas na oběd v blízké restauraci a po něm se již odjíždělo na odpolední setkání do obce Hlavnice. V kulturním domě se sešlo přes dvě stě seniorů z Moravskoslezského kraje. Program přichystala Krajská rada seniorů s domácími organizátory na vysoké společenské úrovni. Po uvítání předsedou KRS Ostrava P.Glucem dostaly prostor některé kluby, aby přítomné pobavily svými vystoupeními. Na pódiu se představily například ženy v country tancích, slyšeli jsme i složenou báseň po našymu. Mezi kulturním programem byl čas na vyhodnocení nejlepších klubů z obcí a měst. Mezi oceněnými nechyběl ani náš KD Střítež a Certifikát za dlouhodobě vysoce aktivní seniorskou organizaci s malou pozorností si převzal předseda Adam Lipowski. Nebylo ani překvapením, že plaketu pro Mikroregion seniorům nejpřívětivější získal právě Mikroregion STONÁVKA. Bylo to podruhé za sebou, což je i závazek v dobré práci nadále pokračovat s podporou obecních úřadů. V dalším vystoupení se představil pěvecký soubor Krákorky z malé vesničky (kolem 200 obyvatel) Vrchů u Fulneku. Na závěr nás pobavil i místní divadelní soubor. Jejich scénky byly velice zábavné a tak se odcházelo k autobusu ve výborné náladě. Ještě nutno říci, že jsme měli možnost si něco zakoupit i k jídlu a pití, zkrátka domácí nás nenechali jen tak sedět na penězích. Cesta zpátky společně se seniory z Havířova a Milíkova ubíhala velice rychle a kolem sedmé večerní jsme dorazili ke svým domovům. Karel Moškoř

 
 

Výšlap na Prašivou

25.07.2017 08:12
 
 

Sportovní hry seniorů

25.07.2017 08:08

Jak jsem „ochutnal“ Plzeň

Normálně smýšlejícímu člověku se při tomto nadpisu ihned vybaví lahodný pivní mok. Jenže v mém případě se vyvíjela cesta k němu poněkud jinak. Do mých prázdninových plánů vstoupila jedna mimořádná událost. Při našem pravidelném tenisovém setkání seniorů mne kolega oslovil, jestli bych nezaujal místo něj v týmu seniorů z Moravy a Slezska. Vůbec jsem netušil, o co jde, ale rád soutěžím, tak kladná odpověď nedala na sebe dlouho čekat. Měl jsem zhruba deset dnů nějak se dopídit, kam to vlastně pojedeme. Předcházelo tomu i krátké sejití v Ostravě na hřišti, abychom byli aspoň takto otestováni v některých disciplínách, které byly organizátory vybrány. Neměl jsem nějaké výrazné problémy s tím, co se připravuje, a tak jsem do Plzně s dalšími nominovanými odjel. Velkou pomocí mi bylo i to, že jel i kolega z vesnice, kde jsem kdysi mnoho let bydlel.
Mezinárodní sportovní hry seniorů v Plzni byly pro mne prvním setkáním v důchodovém věku na sportovním poli mimo můj oblíbený region. Mým koníčkem je bezesporu tenis a fotbal a připravené disciplíny, kde je nějaký míč či míček mám rád. Rád fotím, a tak mou jinou zálibou je běhat s foťáky především na sportovním poli. To byl i můj prvotní záměr, udělat našemu týmu fotoreportáž z her. A tak mne velice mrzelo deštivé ráno v den slavnostního zahájení. Takový start si nikdo nepřál, ale stalo se. Můj veliký obdiv a uznání zasluhují organizátoři, kteří zvládli mokrou variantu a připravili nám všem takové prostředí, abychom všichni za stejných podmínek zvládli víceboj.
A už se dostávám pomalu k tomu, čím jsem začal. Samozřejmě plzeňské pivo nelze přehlédnout. I když se popravdě přiznám, že ho nevyhledávám a obejdu se bez něj. Plzeň mi symbolicky zachutnala až při slavnostním vyhlášení. V tzv. běžeckých disciplínách jsem posbíral dvě první místa a tím splnil i přání našeho předsedy, aby se nějaký kov do Ostravy přivezl. V dalších disciplínách jsem již ke svému věku (64 let) neměl nárok i při plném bodování. Tak mne samozřejmě potěšilo i jedno stříbro mého staršího vesnického kolegy. Nezažil jsem ve svém sportovním životě delší vyhlašovací ceremoniál s doprovodným programem než byl tento plzeňský. Tou třešničkou na pověstném sportovním klání bylo moje celkové prvenství ve věkové kategorii 60-70 let. To musíte uznat, když překvapeně zíráte na konečný součet bodů, že vám to PLZEŇSKÉ musí chutnat. Díky všem, co se o nás starali po celou dobu a my kromě soutěžení mohli také navštívit zajímavá místa krajského města. Na Plzeň mi zůstanou pěkné vzpomínky, jen to pivo občas zaměním za to naše. Radegast se točí jen pár kilometrů od mého bydliště, v nedalekých Nošovicích.
Karel Moškoř, Dobratice

 
 

Mezinárodní sportovní hry seniorů - Plzeň 2017 - Diplomy p. Moškoř

24.07.2017 11:34
 
 

Pochování basy r. 2017

15.03.2017 09:23