Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.czNaposled přidáno

SMĚRNICE
Výstraha CHMU - Vysoké teploty
12.06.2019 15:34

Úřední deska
31/2019 Program na VII. zasedání ZO Střítež dne 19.06.2019
12.06.2019 11:42

Úřední deska
30/2019 Veřejná vyhláška
10.06.2019 10:54

Úřední deska
29/2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o podaném odvolání do rozhodnutí o schválení návrhu JPÚ
04.06.2019 10:21

Klub důchodců Střítež
Výsledky Krajských sportovních her v Třinci
01.06.2019 11:47

Klub důchodců Střítež
Krajské sportovní hry v Třinci - Střítež veze 10 medailí!
01.06.2019 11:43

Úřední deska
28/2019 SOPS - Návrh závěrečného účtu
31.05.2019 11:42

Úřední deska
27/2019 SOPS-odkaz na zveřejnění Rozpočtovného opatření 01/2019
28.05.2019 13:37

Informace OÚ
Výluky
24.05.2019 10:26

Rozpočet obce a rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření 3/2019
23.05.2019 13:10

Rozpočet obce a rozpočtová opatření
Závěrečný účet za rok 2018
22.05.2019 08:53

Rozpočet obce a rozpočtová opatření
Účetní závěrka za rok 2018
22.05.2019 08:53

Zápisy a usnesení
Výpis z usnesení z VI. zasedání ZO Střítež dne 15.05.2019, Rozpočtové opatření 03/2019
22.05.2019 08:50

Informace OÚ
Recyklace potravinářských olejů a tuků
23.04.2019 07:17

Rozpočet obce a rozpočtová opatření
Účetní závěrka za rok 2018
08.04.2019 16:51

Rozpočet obce a rozpočtová opatření
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018
08.04.2019 16:15

Úřední deska
14/2019 Ministerstvo zemdělstvíVeřejná vyhláška-Opatření obecné povahy
08.04.2019 10:11

Klub důchodců Střítež
Důchodci si prohlédli Legiovlak v Třinci
02.04.2019 14:55

Klub důchodců Střítež
Ve Stříteži zasedala Krajská rada seniorů
02.04.2019 14:52

Rozpočet obce a rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření 02/2019
26.03.2019 09:28

Úřední deska

31/2019 Program na VII. zasedání ZO Střítež dne 19.06.2019
12.06.2019 11:42

30/2019 Veřejná vyhláška
10.06.2019 10:54

29/2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o podaném odvolání do rozhodnutí o schválení návrhu JPÚ
04.06.2019 10:21

28/2019 SOPS - Návrh závěrečného účtu
31.05.2019 11:42

27/2019 SOPS-odkaz na zveřejnění Rozpočtovného opatření 01/2019
28.05.2019 13:37

14/2019 Ministerstvo zemdělstvíVeřejná vyhláška-Opatření obecné povahy
08.04.2019 10:11

09/2019 Ztráty a nálezy
20.03.2019 15:43

73/2018 Výzva k odstranění hrobového zařízení - Evangelický hřbitov
26.10.2018 11:30

69/2018 Výsledky Voleb do zastupitelstva obce Střítež
06.10.2018 17:26

39/2018 Informace o zpracování osobních údajů
23.05.2018 10:03

více>>

Informace OÚ

Výluky
24.05.2019 10:26

Recyklace potravinářských olejů a tuků
23.04.2019 07:17

MAS POBESKYDÍ-Informace o vyhlášené výzvě - Intervilány a veřejná prostranství
27.02.2019 15:16

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území MSK
15.08.2018 09:26

Potravinová pomoc
19.07.2018 13:45

Kontakt - revize domovních ČOV
11.06.2018 08:17

Obecní úřad Hnojník - V pondělí 19.3.2018 od 09:00 – 16:00 hod. budou na OÚ Hnojník přítomní pracovníci Finančního úřadu Třinec, kterým bude možné odevzdat daňová přiznání.
12.03.2018 09:24

Bytový dům pro seniory s kavárnou ve Stříteži
26.02.2018 07:11

Informativně - Finanční úřad
21.02.2018 11:53

Slezská diakonie - nabídka služeb - Podpora pečujících osob v Pobeskydí
19.02.2018 12:34

více>>


Naše základní škola čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Stavební úpravy ZŠ Střítež“ (Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004287), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předkládaný projekt řeší nedostatečné zázemí pro výuku předmětů z oblasti rozvoje KK komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi. Jedná se o rekonstrukci nevyužitých prostor v půdním prostoru školy s cílem vytvoření učebny počítačů a cizích jazyků

logo EU a MMR ČR

Obec Střítež získala dotaci z vyhlášeného dotačního programu: „Program na podporu financování akcí s podporou EU“ na realizaci projektu „Stavební úpravy ZŠ Střítež“, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004287, realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, ve výši 385.000,- Kč. Fotodokumentaci naleznete ve fotogalerii.

Moravskoslezský kraj

erb STŘÍTEŽ Střítež dříve Trzyciež, v době rakousko-uherské monarchie Tritiesch, leží ve zvlněné pahorkatině v podhůří Moravskoslezských Beskyd na říčce Ropičanka, přítoku Olše, a na Černém potoku, který se přes soustavu místních rybníků vlévá do řeky Stonávky. Obcí vede silnice I/68 navazující na silnici I/11 s mezinárodní trasou E75 a železniční trať z Frýdku Místku do Českého Těšína. Několik turistických pěších a cyklistických stezek spojuje města Třinec, Těšín a Karvinou s atraktivním územím Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydí a zajímavého okolí obce.

Historie Stříteže sahá do konce 12. století, i když první historická zmínka o obci je až z roku 1305. Zajímavostí je především římskokatolický kostel sv. Archanděla Michaela, který byl v roce 1806 postaven na vrcholu střítežského kopce místo dřevěného kostelíka, zasvěceného sv. Michalu, který na počátku 19. století vyhořel, a stal se zdaleka viditelnou dominantou. Dalšími zajímavostmi jsou zděná kaplička sv. Marka ve tvaru rotundy a evangelická hřbitovní kaple z roku 1860 s věží a zvonem o váze 117 kg. V roce 1970 byla zchátralá kaple určena k demolici, avšak v r. 1972 byla rekonstruována na obřadní síň inspirovanou švýcarským stylem. Místo věže má vysoký betonový pylon, kde je zavěšen původní zvon. V letech 1846-54 sbíral v okolí obce náměty pro své obrazy významný český malíř Josef Mánes. Jeho pomník zhotovený z místního godulského pískovce se nachází u cesty na Smilovice.

K výletům do okolí vybízejí i okolní obce. Za návštěvu rozhodně stojí empírový zámek v Hnojníku, klimatické lázně Komorní Lhotka, golfová hřiště v Ropici nebo horský masiv Moravskoslezských Beskyd. Tyto turistické atraktivity jsou zpřístupněny sítí pěších stezek, cyklostezek, ojedinělou příležitostí jsou možnosti vyjížděk na koních po okolí po hipostezkách.


Mobilní aplikace "Obec Střítež" pro Android

Mobilní aplikace "Obec Střítež" pro iOS


Obec Střítež je součástí projektu
Technologické centrum, spisová služba ORP
Třinec CZ.1.06/2.1.00/06.06820

Moravskoslezsky kraj
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo zemědělství