Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.cz
Naše základní škola čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Stavební úpravy ZŠ Střítež“ (Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004287), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předkládaný projekt řeší nedostatečné zázemí pro výuku předmětů z oblasti rozvoje KK komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi. Jedná se o rekonstrukci nevyužitých prostor v půdním prostoru školy s cílem vytvoření učebny počítačů a cizích jazyků

logo EU a MMR ČR


Dotační projekt "Místní akční plán v ORP Třinec"

erb STŘÍTEŽ Střítež dříve Trzyciež, v době rakousko-uherské monarchie Tritiesch, leží ve zvlněné pahorkatině v podhůří Moravskoslezských Beskyd na říčce Ropičanka, přítoku Olše, a na Černém potoku, který se přes soustavu místních rybníků vlévá do řeky Stonávky. Obcí vede silnice I/68 navazující na silnici I/11 s mezinárodní trasou E75 a železniční trať z Frýdku Místku do Českého Těšína. Několik turistických pěších a cyklistických stezek spojuje města Třinec, Těšín a Karvinou s atraktivním územím Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydí a zajímavého okolí obce.

Historie Stříteže sahá do konce 12. století, i když první historická zmínka o obci je až z roku 1305. Zajímavostí je především římskokatolický kostel sv. Archanděla Michaela, který byl v roce 1806 postaven na vrcholu střítežského kopce místo dřevěného kostelíka, zasvěceného sv. Michalu, který na počátku 19. století vyhořel, a stal se zdaleka viditelnou dominantou. Dalšími zajímavostmi jsou zděná kaplička sv. Marka ve tvaru rotundy a evangelická hřbitovní kaple z roku 1860 s věží a zvonem o váze 117 kg. V roce 1970 byla zchátralá kaple určena k demolici, avšak v r. 1972 byla rekonstruována na obřadní síň inspirovanou švýcarským stylem. Místo věže má vysoký betonový pylon, kde je zavěšen původní zvon. V letech 1846-54 sbíral v okolí obce náměty pro své obrazy významný český malíř Josef Mánes. Jeho pomník zhotovený z místního godulského pískovce se nachází u cesty na Smilovice.

K výletům do okolí vybízejí i okolní obce. Za návštěvu rozhodně stojí empírový zámek v Hnojníku, klimatické lázně Komorní Lhotka, golfová hřiště v Ropici nebo horský masiv Moravskoslezských Beskyd. Tyto turistické atraktivity jsou zpřístupněny sítí pěších stezek, cyklostezek, ojedinělou příležitostí jsou možnosti vyjížděk na koních po okolí po hipostezkách.

Obec Střítež je součástí projektu
Technologické centrum, spisová služba ORP
Třinec CZ.1.06/2.1.00/06.06820

Moravskoslezsky kraj
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo zemědělství

Naposled přidáno

Informace OÚ
Střítežské léto 28.07.2018
13.07.2018 10:24

Úřední deska
50/2018 Oznámení o stanovení počtu členů zatupitelstva pro volení období 2018-2022
13.07.2018 08:28

Informace OÚ
Výlukový jízdní řád na trati č. 322 Frýdek-Místek - Český Těšin od 20.07.2018-05.08.2018
12.07.2018 12:49

Informace OÚ
Gastrofestival - Karlova Studánka 11.08.2018
12.07.2018 08:37

Úřední deska
49/2018 Program na XXXVI. zasedání ZO Střítež dne 18.07.2018
11.07.2018 14:10

Úřední deska
48/2018 Zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů a jejich popis, počet členů ZO volených v jednotlivých volebních obvodech a potřebného počtu podpisů na peticích
11.07.2018 08:04

Klub důchodců Střítež
Další úspěch seniorů - sportovců v Ostravě
09.07.2018 11:48

Rozpočet obce a rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření 3/2018
27.06.2018 08:45

Zápisy a usnesení
47/2018 Výpis z usnesení, zápis z XXXV. ZO ze dne 20.6.2018
27.06.2018 08:42

Úřední deska
47/2018 Výpis usnesení a zápis z XXXV. ZO ze dne 20.6.2018
27.06.2018 08:39

Úřední deska
46/2018 Odkaz na závěrečný účet SOPS
21.06.2018 12:35

Archiv úřední desky
45/2018 Záměr na prodej palivového dříví
14.06.2018 10:25

Archiv úřední desky
44/2018 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí "Ropice-Střítež, rekonstrukce VNv 06"
13.06.2018 13:18

Archiv úřední desky
43/2018 Program XXXV. zasedání dne 20.6.2018
13.06.2018 09:39

Úřední deska
42/2018 Informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů od 1.7.2018
13.06.2018 07:41

Informace OÚ
Kontakt - revize domovních ČOV
11.06.2018 08:17

Pov.zveřejňované informace
01/2018 Žádost a odpověď na žádost podle zákona 106/1999 Sb.
30.05.2018 15:26

Klub důchodců Střítež
Výsledky nejlepších ve víceboji na 1. krajských sportovních hrách ve Frýdku-Místku
29.05.2018 10:15

Archiv úřední desky
41/2018 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o povolení stavby - "Silnice I/68 Třanovice-Nebory" - část 5
28.05.2018 11:17

Archiv úřední desky
40/2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
24.05.2018 13:03

Úřední deska

50/2018 Oznámení o stanovení počtu členů zatupitelstva pro volení období 2018-2022
13.07.2018 08:28

49/2018 Program na XXXVI. zasedání ZO Střítež dne 18.07.2018
11.07.2018 14:10

48/2018 Zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů a jejich popis, počet členů ZO volených v jednotlivých volebních obvodech a potřebného počtu podpisů na peticích
11.07.2018 08:04

47/2018 Výpis usnesení a zápis z XXXV. ZO ze dne 20.6.2018
27.06.2018 08:39

46/2018 Odkaz na závěrečný účet SOPS
21.06.2018 12:35

42/2018 Informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů od 1.7.2018
13.06.2018 07:41

39/2018 Informace o zpracování osobních údajů
23.05.2018 10:03

KPÚ v k.ú. Střítež - oznámení o ustanovení opatrovníka
20.04.2018 10:58

78/2017 Rozpočet na rok 2018, Střednědobý výhled 2018-2020, Rozpočtová opatření
20.12.2017 10:36

65/2017 Seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků
18.10.2017 14:21

více>>

Informace OÚ

Střítežské léto 28.07.2018
13.07.2018 10:24

Výlukový jízdní řád na trati č. 322 Frýdek-Místek - Český Těšin od 20.07.2018-05.08.2018
12.07.2018 12:49

Gastrofestival - Karlova Studánka 11.08.2018
12.07.2018 08:37

Kontakt - revize domovních ČOV
11.06.2018 08:17

Obecní úřad Hnojník - V pondělí 19.3.2018 od 09:00 – 16:00 hod. budou na OÚ Hnojník přítomní pracovníci Finančního úřadu Třinec, kterým bude možné odevzdat daňová přiznání.
12.03.2018 09:24

Bytový dům pro seniory s kavárnou ve Stříteži
26.02.2018 07:11

Informativně - Finanční úřad
21.02.2018 11:53

Slezská diakonie - nabídka služeb - Podpora pečujících osob v Pobeskydí
19.02.2018 12:34

Anděl strážný- nabídka služeb pro seniory
08.02.2018 10:21

Slezská diakonie - Nabídka - Podpora pečujících osob v Podbeskydí
05.02.2018 10:54

více>>