Obecní úřad STŘÍTEŽ
Střítež čp. 118
739 59 Střítež u Čes. Těšína
tel: 558 694 322, 777 594 462
email: stritez@obecstritez.czNaposled přidáno

Úřední deska
11/2019 Volby do EP- stanovení počtu členů OVK, Počet vol.okrsků a sídla, stanovení zapisovatele
22.03.2019 11:59

Úřední deska
10/2019 Dražební vyhláška
22.03.2019 09:21

Úřední deska
09/2019 Ztráty a nálezy
20.03.2019 15:43

Úřední deska
08/2019 Akce pořádáná MSK - Spolu ruku v ruce , 11.05.2019, Ostrava-Trojhalí Karolína 13-19 hod.
19.03.2019 13:41

Informace OÚ
Očkování psů v pátek 26.4.2019
18.03.2019 11:52

Archiv úřední desky
07/2019 Program na V. zasedání zastupitelstva obce Střítež dne 20.3.2019
13.03.2019 09:48

Archiv úřední desky
06/2019 Výroční zpráva za rok 2019 o své činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
28.02.2019 10:40

Informace OÚ
MAS POBESKYDÍ-Informace o vyhlášené výzvě - Intervilány a veřejná prostranství
27.02.2019 15:16

Informace OÚ
Divadlení představení 14.04.2019 od 17:30 v KD Střítež
21.02.2019 10:53

Informace OÚ
Ukliďme si obec - 6.4.2019
21.02.2019 10:52

Rozpočet obce a rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření 01/2019
19.02.2019 09:06

Zápisy a usnesení
Výpis z usnesení z IV. zasedání dne 13.02.2019, Rozpočtové opatření 01/2019
19.02.2019 09:05

Archiv úřední desky
06/2019 Výpis z usnesení z IV. zasedání dne 13.02.2019, Rozpočtové opatření 01/2019
19.02.2019 09:05

Informace OÚ
Divadelní představení - LA TRAVIATA - 5.5.2019
07.02.2019 11:42

Archiv úřední desky
05/2019 Program na IV. zasedání zastupitelstva obce Střítež dne 13.02.2019
06.02.2019 08:35

Archiv úřední desky
04/2019 SOPS-na stránkách SOPS byl vyvěšen Rozpočet na 2019 a Střednědobý rozpočtový výhled
04.02.2019 12:48

Archiv úřední desky
03/2019 Žádost o zveřejnění-Oznámení o konání veřejného licitačního řízení
23.01.2019 16:38

Rozpočet obce a rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření 7/2018
23.01.2019 13:42

Archiv úřední desky
02/2019 Rozpočtové opatření VII. v roce 2018
23.01.2019 13:40

Klub důchodců Střítež
Pochování basy 2018
23.01.2019 08:45

Úřední deska

11/2019 Volby do EP- stanovení počtu členů OVK, Počet vol.okrsků a sídla, stanovení zapisovatele
22.03.2019 11:59

10/2019 Dražební vyhláška
22.03.2019 09:21

09/2019 Ztráty a nálezy
20.03.2019 15:43

08/2019 Akce pořádáná MSK - Spolu ruku v ruce , 11.05.2019, Ostrava-Trojhalí Karolína 13-19 hod.
19.03.2019 13:41

73/2018 Výzva k odstranění hrobového zařízení - Evangelický hřbitov
26.10.2018 11:30

69/2018 Výsledky Voleb do zastupitelstva obce Střítež
06.10.2018 17:26

39/2018 Informace o zpracování osobních údajů
23.05.2018 10:03

KPÚ v k.ú. Střítež - oznámení o ustanovení opatrovníka
20.04.2018 10:58

65/2017 Seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků
18.10.2017 14:21

Odkaz na zveřejnění Závěrečného účtu a Rozpočtových opatření
29.05.2017 16:42

více>>

Informace OÚ

Očkování psů v pátek 26.4.2019
18.03.2019 11:52

MAS POBESKYDÍ-Informace o vyhlášené výzvě - Intervilány a veřejná prostranství
27.02.2019 15:16

Divadlení představení 14.04.2019 od 17:30 v KD Střítež
21.02.2019 10:53

Ukliďme si obec - 6.4.2019
21.02.2019 10:52

Divadelní představení - LA TRAVIATA - 5.5.2019
07.02.2019 11:42

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území MSK
15.08.2018 09:26

Potravinová pomoc
19.07.2018 13:45

Kontakt - revize domovních ČOV
11.06.2018 08:17

Obecní úřad Hnojník - V pondělí 19.3.2018 od 09:00 – 16:00 hod. budou na OÚ Hnojník přítomní pracovníci Finančního úřadu Třinec, kterým bude možné odevzdat daňová přiznání.
12.03.2018 09:24

Bytový dům pro seniory s kavárnou ve Stříteži
26.02.2018 07:11

více>>


Naše základní škola čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Stavební úpravy ZŠ Střítež“ (Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004287), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předkládaný projekt řeší nedostatečné zázemí pro výuku předmětů z oblasti rozvoje KK komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi. Jedná se o rekonstrukci nevyužitých prostor v půdním prostoru školy s cílem vytvoření učebny počítačů a cizích jazyků

logo EU a MMR ČR

Obec Střítež získala dotaci z vyhlášeného dotačního programu: „Program na podporu financování akcí s podporou EU“ na realizaci projektu „Stavební úpravy ZŠ Střítež“, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004287, realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, ve výši 385.000,- Kč. Fotodokumentaci naleznete ve fotogalerii.

Moravskoslezský kraj

erb STŘÍTEŽ Střítež dříve Trzyciež, v době rakousko-uherské monarchie Tritiesch, leží ve zvlněné pahorkatině v podhůří Moravskoslezských Beskyd na říčce Ropičanka, přítoku Olše, a na Černém potoku, který se přes soustavu místních rybníků vlévá do řeky Stonávky. Obcí vede silnice I/68 navazující na silnici I/11 s mezinárodní trasou E75 a železniční trať z Frýdku Místku do Českého Těšína. Několik turistických pěších a cyklistických stezek spojuje města Třinec, Těšín a Karvinou s atraktivním územím Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydí a zajímavého okolí obce.

Historie Stříteže sahá do konce 12. století, i když první historická zmínka o obci je až z roku 1305. Zajímavostí je především římskokatolický kostel sv. Archanděla Michaela, který byl v roce 1806 postaven na vrcholu střítežského kopce místo dřevěného kostelíka, zasvěceného sv. Michalu, který na počátku 19. století vyhořel, a stal se zdaleka viditelnou dominantou. Dalšími zajímavostmi jsou zděná kaplička sv. Marka ve tvaru rotundy a evangelická hřbitovní kaple z roku 1860 s věží a zvonem o váze 117 kg. V roce 1970 byla zchátralá kaple určena k demolici, avšak v r. 1972 byla rekonstruována na obřadní síň inspirovanou švýcarským stylem. Místo věže má vysoký betonový pylon, kde je zavěšen původní zvon. V letech 1846-54 sbíral v okolí obce náměty pro své obrazy významný český malíř Josef Mánes. Jeho pomník zhotovený z místního godulského pískovce se nachází u cesty na Smilovice.

K výletům do okolí vybízejí i okolní obce. Za návštěvu rozhodně stojí empírový zámek v Hnojníku, klimatické lázně Komorní Lhotka, golfová hřiště v Ropici nebo horský masiv Moravskoslezských Beskyd. Tyto turistické atraktivity jsou zpřístupněny sítí pěších stezek, cyklostezek, ojedinělou příležitostí jsou možnosti vyjížděk na koních po okolí po hipostezkách.


Mobilní aplikace "Obec Střítež" pro Android

Mobilní aplikace "Obec Střítež" pro iOS


Obec Střítež je součástí projektu
Technologické centrum, spisová služba ORP
Třinec CZ.1.06/2.1.00/06.06820

Moravskoslezsky kraj
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo zemědělství